เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

📣📣ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านพลังงาน

👉 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 🔸ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร🔸 ในระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมวันจันทร์รีเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

👉 หลักสูตรนี้คลอบคลุมเนื้อหา กฎหมายและมาตรฐานด้านพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน กลยุทธ์การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

#มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านพลังงาน

📌มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน

📌มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน เลขที่ 0015/2567

📌ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

📌ผู้สนใจสอบถามได้ที่

👉ผศ.ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย

☎️โทร: 064-8864245

📩EMAIL : Kritsada.O@psru.ac.th

📌อย่าพลาดโอกาสพัฒนาทักษะด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านสามัญอาคาร” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#อบรมพลังงาน#ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน#โรงงาน

Scroll to Top