เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

📣📣ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านพลังงาน
👉เปิดอบรมหลักสูตร 🔸ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน🔸 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมวันจันทร์รีเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
📌หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพลังงาน การจัดการพลังงานในโรงงาน การตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้พลังงาน รวมไปถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

#มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านพลังงาน
📌มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน
📌มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน เลขที่ 0015/2567

📌ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท

📌ผู้สนใจสอบถามได้ที่
👉ผศ.ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย
☎️โทร: 064-8864245
📩EMAIL : Kritsada.O@psru.ac.th

📌อย่าพลาดโอกาสพัฒนาทักษะด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #อบรมพลังงาน #ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน #โรงงาน

Scroll to Top